Gerechtelijke reorganisatie

Deze cursus richt zich vooral naar:

 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten
 • gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

De procedure van gerechtelijke reorganisatie strekt in essentie tot het behouden van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de activa of van de activiteiten van de onderneming.
Kenmerkend voor de procedure van gerechtelijke reorganisatie is dat deze laagdrempelig is. In het vakjargon spreekt men ook wel van een “openportaalbenadering”.
De procedure staat open voor alle ondernemingen van wie de continuïteit onmiddellijk of op termijn bedreigd is en kan zelfs nog worden toegepast wanneer de voorwaarden voor het faillissement zouden zijn vervuld.
Daarnaast is het zo dat, van zodra de procedure wordt geopend (en zekere mate zelfs vanaf de neerlegging van het verzoekschrift), de onderneming van een zgn. opschorting wordt toegekend. Gedurende de periode van opschorting kan de onderneming bescherming genieten tegen haar schuldeisers en wordt ook de verplichting tot aangifte van faillissement opgeschort.
De gerechtelijke reorganisatie biedt aldus de mogelijkheid om ondernemingen, weliswaar tijdelijk, de nodige ademruimte te geven en bijvoorbeeld een akkoord met bepaalde of alle schuldeisers van de onderneming te benaarstigen met het oog op een in de tijd gespreide terugbetaling en/of schuldvermindering.

Een aangename stem begeleidt je doorheen  de hele online cursus. Zo hoor -én zie je hoe jij de leerstof in de praktijk kan omzetten.

Tal van praktische voorbeelden, animatievideo’s en leuke illustraties maken ook de moeilijke onderwerpen makkelijk te begrijpen en eenvoudig te vertalen naar jouw werksituatie.

Leuke oefeningen verankeren de leerstof zodat je de belangrijke elementen nooit meer vergeet. Je kan de cursus ook pauzeren en hervatten wanneer je wil.

Deel 1

 • Ontstaan van wetgeving, doelstelling, evolutie (kort maar krachtig)
 • Voorlopige maatregelen, ondernemingsbemiddelaar, …
 • Gerechtelijke reorganisatie:

o   Algemeen

o   Voorwaarden

o   Gevolgen van de beslissing tot reorganisatie

o   Moratorium

Deel 2

 • Gerechtelijke reorganisatie door minnelijk akkoord (en buitengerechtelijk minnelijk akkoord)
 • Gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord

Deel 3

 • Gerechtelijke reorganisatie door overdracht van onderneming

Deel 4

 • Ruime slotbeschouwingen

De training wordt afgesloten met een toets. Als je de toets haalt, dan kun je het bijhorend certificaat downloaden. 

Deze e-learning cursus met bijhorend certificaat, telt volledig mee voor de uren permanente vorming. SwiftSkills is erkend als officieel e-learning opleidingsverstrekker.

Deze opleiding is geaccrediteerd voor:

 • BIBF – 4 uren permanente vorming
 • IAB – 4 uren permanente vorming
 • IBR – 4 uren permanente vorming
 • OVB – 4 punten permanente vorming
 • FSMA verzekering – in aanvraag
 • FSMA banken – in aanvraag
 • NKN – in aanvraag
 • IBJ – 4 uren permanente vorming
 • BIV – 1 uur permanente vorming
Gerechtelijke Reorganisatie

Deze cursus is beschikbaar vanaf:

15 Juni 2020

€ 120,00 excl. btw

€ 240,00

Bestel nu in PRE-ORDER:
€ 110,00 excl. btw

Meerdere licenties kopen:
You can`t add more product in compare