Belastingen - 3 categorieën personen

Belastingscategorieën

Tot eind 2003 werd er in de belastingaangifte enkel een verschil gemaakt tussen gehuwden en alleenstaanden.

Vanaf 2004 zijn er echter drie categorieën :

  • gehuwden
  • wettelijk samenwonenden
  • alleenstaanden

 

De feitelijk samenwonenden behouden voor hun belastingaangifte het statuut van alleenstaande.

Vanaf 2004 gelden dus de fiscale regels voor de gehuwden ook voor de wettelijk samenwonenden. Je ontvangt een gezamenlijke aangifte het jaar nadat je gehuwd bentof wettelijk bent gaan samenwonen.

Wist je dat... er voor de belastingen maar 3 categorieën personen bestaan: gehuwden, wettelijk samenwonende en alleenstaande ?

In deze rich medie e-learning “on demand” kom je er alles over te weten (en nog véél meer):

Impact op financiën bij samenlevingsvormen voor cijferberoepen

Impact op financiën bij samenlevingsvormen voor cijferberoepen

Samenlevingsvormen en zijn financiële gevolgen voor de bedrijfsrevisor

Samenlevingsvormen en zijn financiële gevolgen voor de bedrijfsrevisor

Gevolgen van financiën bij samenlevingsvormen voor de vastgoedmakelaar

Gevolgen van financiën bij samenlevingsvormen voor de vastgoedmakelaar

Impact op de financiën bij samenlevingsvormen voor de advocaat

Impact op de financiën bij samenlevingsvormen voor de advocaat

Samenlevingsvormen en zijn financiële gevolgen voor de bedrijfsjurist

Samenlevingsvormen en zijn financiële gevolgen voor de bedrijfsjurist

Gevolgen van financiën bij samenlevingsvormen voor de notaris

Gevolgen van financiën bij samenlevingsvormen voor de notaris

Landmeter-expert en de impact op financiën bij samenlevingsvormen

Landmeter-expert en de impact op financiën bij samenlevingsvormen

Impact op financien bij samenlevingsvormen

Impact op financiën bij samenlevingsvormen