Verhoogde investeringsaftrek is verlengd...

Investeringsaftrek

De verhoogde investeringsaftrek van 25% is verlengd tot 31 december 2022.

 

Om de impact van de coronacrisis op onze economie te verzachten en om te vermijden dat ondernemingen investeringen zouden uitstellen, kondigde de regering een reeks van bijkomende maatregelen aan. We beginnen bij de vennootschapsbelasting: bij wet van 15 juli werd er dan ook beslist om het basispercentage van de algemene eenmalige investeringsaftrek op te trekken tot 25%. De tijdelijke verhoogde aftrek geldt voor kleine vennootschappen die investeren in afschrijfbare vaste activa tussen 12 maart en 31 december 2020: 8% van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de nieuwe materiële of immateriële vaste activa voor zover deze vaste activa rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische werkzaamheid die door de vennootschap werkelijk wordt uitgeoefend. Evenwel bedraagt het basispercentage van de aftrek voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019, 20%. Als een organisatie in 2020 geen of onvoldoende winst maakt, bestaat er daarnaast ook de mogelijkheid om de overgedragen investeringsaftrekken die werden aangelegd in 2019 uitzonderlijk over te dragen naar 2021.

Samengevat betekent dit voor kleine vennootschappen het volgende voor hun basispercentages: 

• Van 01.01.2018 tot 31.12.2019: 20%

• Van 01.01.2020 tot 11.03.2020: 8%

• Van 12.03.2020 tot 31.12.2022: 25% 

En vanaf 01.01.2023: 8%

 

Wist je dat... de verhoogde investeringsaftrek van 25% verlengd is tot 31 december 2022 ?

In deze rich medie e-learning “on demand” kom je er alles over te weten:

Impact van regering De Croo op fiscaal vlak voor bedrijfsrevisor

Impact van regering De Croo op fiscaal vlak voor de bedrijfsrevisor

Impact van regering De Croo op fiscaal vlak

Impact van regering De Croo op fiscaal vlak.

Financiële impact van regering De Croo voor bedrijfsjuristen

Financiële impact van regering De Croo voor bedrijfsjuristen

Wat brengt regering De Croo op fiscaal vlak voor advocaten

Wat brengt regering De Croo op fiscaal vlak voor advocaten

De financiële gevolgen van regering De Croo in de vastgoedsector

De financiële gevolgen van regering De Croo in de vastgoedsector

Regering De Croo

Impact van regering De Croo op fiscaal vlak voor cijferberoepen