Prof. em. Dr. Aloïs Van Oevelen

Alois Van Oevelen

Na de voltooiing van zijn rechtenstudie aan de KU Leuven in 1975 was Aloïs Van Oevelen eerst advocaat bij de balie te Antwerpen en nadien assistent aan het departement rechten van de Universiteit Antwerpen, waar hij in 1984 promoveerde tot doctor in de rechten door zijn proefschrift. Dit proefschrift werd bekroond met de Prijs van het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen 1985 en met de Fernand Collin-Prijs 1988.

 

In 1992 is hiij benoemd tot hoofddocent en vervolgens hoogleraar en gewoon hoogleraar. Aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen doceert hij thans “Verbintenissenrecht” (tweede bachelor), “Bijzondere overeenkomsten” (derde bachelor) en “Grondige studie verbintenissen- en overeenkomstenrecht” (master). Sinds 2006 is Dr. Aloïs Van Oevelen ook voorzitter van de examencommisie van de masteropleiding in de rechten.

Prof. em. Dr. Aloïs Van Oevelen verleende zijn medewerking aan deze rich media e-learnings:

Gevolgen van overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht voor advocaten

Gevolgen van overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht voor advocaten

Gevolgen van overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht voor bedrijfsjuristen

Gevolgen van overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht voor bedrijfsjuristen

Gevolgen van overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht voor bedrijfsrevisoren

Gevolgen van overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht voor bedrijfsrevisoren

Gevolgen van overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht voor cijferberoepen

Gevolgen van overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht voor cijferberoepen

Gevolgen van overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht voor de notaris

Gevolgen van overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht voor de notaris

Gevolgen van overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht voor vastgoedmakelaars

Gevolgen van overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht voor vastgoedmakelaars